Werkwijze
Werkwijze

Aanmelding

Als ouder kan je ons telefonisch contacteren en ons vertellen welke problemen zich voordoen. Wanneer er nog onvoldoende zicht is op de oorzaak of de ernst van de problemen adviseren wij te starten met een (multidisciplinair) onderzoek. Zodra er een duidelijke kijk is op de problemen, bekijken we welke therapie opgestart kan worden.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eerste afspraak

Bij de start van de behandeling wordt er aan de ouders en het kind meer uitleg gegeven over de inhoud van de therapie. Er is dan ook ruimte voor eventuele vragen.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Doktersvoorschrift

Alle logopedische en kinesitherapeutische behandelingen vinden plaats op voorschrift van uw geneesheer-specialist. Voor psychologische begeleiding is geen voorschrift nodig.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Multidisciplinaire behandeling

Als de behandelende therapeut denkt dat de hulpvraag een multidisciplinaire benadering vereist, dan zal zij na overleg met de ouders het probleem voorleggen bij een andere therapeut. Mogelijks blijft het bij een additioneel advies, maar er kan, indien nodig, ook een aanvullende therapie opgestart worden.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Frequentie

Het behandelen van leer-, ontwikkelings- en sociaal-emotionele problemen is geen korte termijntherapie. Soms zijn enkele maanden nodig, maar meestal duurt de behandeling meer dan een jaar. Indien verschillende therapieën nodig zijn, trachten wij deze op elkaar te laten aansluiten.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluatie

Elke sessie wordt op het einde kort met de ouders besproken. Waar nodig krijgt u richtlijnen mee om thuis met uw kind verder te oefenen. Op regelmatige tijdstippen gebeurt er een herevaluatie om de vorderingen van uw kind te bekijken en de therapiedoelstellingen bij te stellen.

 

Terugbetalingsvoorwaarden

Alle medewerkers van het team beschikken over de wettige erkenning om prestaties te verlenen die in aanmerking komen voor terugbetaling door uw ziekenfonds.